Ortopedyczne wkładki termoplastyczne

ICB Medical jest firmą zajmującą się podologią, założoną przez specjalistów dla specjalistów. Celem ICB jest kształcenie i pomoc specjalistom w zapewnieniu pacjentom najlepszej oceny biomechanicznej i terapii.

Zespół Badawczo-Rozwojowy ICB złożony z podologów i protetyków-ortotyków, prowadzi ciągłe prace nad rozwojem wyrobów, aby pomagać i wspierać specjalistów.

ICB dostarcza specjalistom ortezy do leczenia zaburzeń biomechanicznych, w tym ortezy termoplastyczne, oraz narzędzia do przeprowadzania oceny. Celem ICB jest kształcenie i informowanie specjalistów i dostarczanie im wiedzy niezbędnej do skutecznego włączenia terapii z wykorzystaniem ortez do realizowanych modeli leczenia.

Podolog i współzałożyciel ICB, Abbie Najjarine, prowadzi intensywną działalność wykładową w Australii, Azji, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, ucząc specjalistów z powiązanych branż medycznych, w jaki sposób skutecznie oceniać i leczyć schorzenia związane z biomechaniką kończyn dolnych. Po wyleczeniu dziesiątek tysięcy pacjentów na całym świecie, Pan Najjarine opracował ofertę ortez medycznych ICB, dostarczając specjalistom efektywną i ekonomiczną metodę leczenia.